ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,038

เกาะแดง หมู่เกาะห้อง

อีก 1 จุดที่อาจถูกรวมไว้ในโปรแกรม ทัวร์เกาะห้อง เกาะแดง เป็น เกาะหินสีแดง ไม่มีหาดทราย บริเวณรอบเกาะ เป็นแหล่งดำน้ำตื่้นชั้นเยี่ยม

 

 

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลางเดือน พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --