สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

ตาก

Tak English Version, Please Click Here !!

ตาก > ที่พักตาก > แผนที่ตาก > ร้านอาหารตาก > การเดินทางตาก > ประวัติตาก > ของฝากตาก

โปรแกรมทัวร์ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
1คืน 2วัน (ฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคมเป็นต้นไป) ถึงเช้า
(พักภูดอยรีสอร์ท 1คืน หรือ ภูดอยแค้มป์ไซท์ 1 คืน)
(ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก)

น้ำตกทีลอซู มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ สวยติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก

การเดินทางไปน้ำตกทีลอซู

ใช้เส้นทาง สายเอเชีย ทางหลวงหมายเลข 1 แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าอำเภอแม่สอด (ทางหลวงหมายเลข 105) เลี้ยวซ้ายอีกที เข้า อ.อุ้มผาง (1090)

จุดเด่นของทริป 

bullet

ทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้น ท่ามกลางทะเลหมอกบนดอยหัวหมด

bullet

ล่องเรือยาง ชมน้ำตกน้อยใหญ่ที่ตกจากหน้าผาสูงลงสู่ลำธาร สูดกลิ่นไอธรรมชาติกลางป่าดงดิบที่เขียวขจี ฟังเสียงนกร้องตลอดการล่องเรือยาง

bullet

ถ่ายรูป นั่งปิคนิค สัมผัสละอองน้ำ ลงเล่นน้ำตก ชมความยิ่งใหญ่แห่งน้ำตก ทีลอซู

Thai-Tour.com แนะนำให้จองบริษัททัวร์ หรือตัวแทนท่องเที่ยว เพื่อการล่องเรือยาง ที่ อ.อุ้มผางก่อนเข้าชมน้ำตกทุกครั้ง หรือเราอาจจองที่พักพร้อมโปรแกรมล่องเรือยาง ได้ที่ 

bullet

ภูดอยแค้มป์ไซท์ โทร. 055-561049, 055-561279 สายด่วน: 098-739-5166

bullet

พักตัวเมืองตากก่อนเข้าอุ้มผาง รร. เวียงตาก โทร.02-1641001-6

bullet

เตรียมอุปกรณ์ แคมป์ปิ้ง เช่น เต้นท์(แบบกันน้ำค้าง) ไฟฉาย อาหารแห้ง ถุงนอน ยาประจำตัว พร้อมยาแก้เมารถระหว่างเดินทางบนเส้นทางคดเคี้ยว พันกว่าโค้ง

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

สนับสนุนภาพถ่ายโดย http://www.phudoi.com
ล่องแก่งทีลอซู จองที่พัก ต้อง ที่ ภูดอยแค้มป์ไซท์ (ไทยทัวร์ขอแนะนำ)

ตัวอย่างโปรแกรมล่องแก่งทีลอซู

ภูดอยแค้มป์ไซท์ & รีสอร์ท
โปรแกรมทัวร์ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
1คืน 2วัน (ฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคมเป็นต้นไป) ถึงเช้า
(พักภูดอยรีสอร์ท 1คืน หรือ ภูดอยแค้มป์ไซท์ 1 คืน)
 
(ล่องแก่งต้นแม่น้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก)

วันที่หนึ่ง
เวลา .......... คณะนักท่องเที่ยวเดินทางจากกรุงเทพฯ มาถึง อ.แม่สอด ทำธุระส่วนตัวของท่านให้เรียบร้อย
เวลา 04.00 น. ถึง อ.แม่สอด และนำท่านเดินทางสู่เส้นทางแม่สอด-อุ้มผาง ผ่านหมู่บ้านเจดีโค๊ะ อ.พบพระ สู่เส้นทางถนนลอยฟ้า 1,219 โค้ง เพลินกับทัศนีย์ภาพ สองข้างทาง ชมความงามของธรรมชาติขุนเขาและแมกไม้นานาพรรณ
เวลา 07.30 น. ถึง อ.อุ้มผาง จัดเก็บสัมภาระท่านเข้าสู่ที่พักภูดอยแค้มป์ไซท์&รีสอร์ท
เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารภูดอย
เวลา 09.00 น. ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย สวมชูชีพนำท่านเดินทางไปล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ลัดเลาะตามเกาะแก่งต่างๆ สัมผัสป่าเขา สนุกสนานกับการล่องเรือยางชมน้ำตก ทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง ธารน้ำร้อน ลุยแก่งตะโค๊ะบิ๊ ชมผาผึ้ง ผาเลือด และชมธรรมชาติที่สวยงามของสองฝั่งแม่กลอง
เวลา 12.00 น. ถึงผาเลือดรับประทานอาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง) เสร็จแล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์เข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทีลอซู
เวลา 14.00 น. ถึงบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทีลอซู เดินทางเข้าไปชมน้ำตกประมาณ 1.5 ก.ม. ชมความงามอันยิ่งใหญ่ของน้ำตก ทีลอซู สายน้ำจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เดินลัดเลาะชมความงานตามชั้นต่าง ๆ ท่ามกลางขุนเขาและแมกไม้นานาพรรณ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก เล่นน้ำตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับ
เวลา 16.00 น. เดินทางกลับโดยรถยนต์ แวะนำท่านไปสักการะไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่าน และครอบครัวที่โบสถ์ไม้สักทองที่บ้านหนองหลวง ทัศนศึกษาวิถีชิวิตบ้านหนองหลวงซื้อสินค้า OTOP สมุนไพรเป็นของฝาก แวะถ้ำตะโค๊ะบิ๊ และไปชมปลาพวงปลาน้ำจืดขนาดใหญ่
เวลา 18.00 น. เดินทางกับที่พักภูดอยรีสอร์ท แวะเที่ยวชมสินค้าจำหน่ายของที่ระลึกของเมืองอุ้มผาง
เวลา 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ดูหนัง ฟังเพลง พักผ่อน ตามอัธยาศัย
(พักภูดอยรีสอร์ท หรือ ภูดอยแค้มป์ไซท์ 1 คืน)
วันที่สอง  
เวลา 05.00 น. นำท่านเดินทางไปชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยหัวหมด ชมทัศนีย์ภาพของเมื่องอุ้มผาง
เวลา 07.00 น. เดินทางกลับที่พักภูดอย
เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าร้านภูดอย
เวลา 09.00 น. ทำธุระส่วนตัวเก็บสัมภาระอำลาภูดอยแค้มป์ไซท์&รีสอร์ท เดินทางกลับแม่สอด
เวลา 11.30 น. เดินทางถึงน้ำตกพาเจริญ ชมน้ำตกที่มีชั้นเล็กชั้นน้อยถึง 97 ชั้น และรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เวลา 13.00 น. เดินทางไปชมสะพานมิตรภาพไทย-พม่า และ ช็อปปิ้งริมเมยและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
หมายเหตุ ในการเดินทางหากมีปัญหาอุปสรรคเฉพาะหน้า จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม แต่จะถือเอาผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

 

แผนผัง  ตาก
::: น้ำตกทีลอซู
::: ประวัติตาก
::: โรงแรมตาก
::: ที่พักตาก
::: ทัวร์น้ำตกทีลอซู
::: ทัวร์อุ้มผาง
::: ทัวร์ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง
::: ที่พักตาก
:::
::: สถานที่ท่องเที่ยวตาก:
::: อำเภออุ้มผาง
:::
อำเภอบ้านตาก
::: อำเภอเมืองตาก

::: แม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสองยาง 
::: อุทยานแห่งชาติลานสาง 
::: อุทยานแห่งชาติตากสิน
::: อำเภอสามเงา
::: การล่องแพในอำเภออุ้มผาง
::: กิจกรรมที่แนะนำล่องแพแม่ตื่น
::: เส้นทางตาก-แม่สอด
::: การเดินทางตาก
  ::: แผนที่ ตาก
::: รายชื่อบริษัททัวร์
::: ร้านอาหารตาก
::: ของฝากตาก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว