ที่เที่ยว

แก้ไข

บึงกาฬ 
 สถานที่ท่องเที่ยว
 
สองนางศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่
 แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว
 หาดทรายขาวเป็นสง่า นาทัศนาแก่งอาฮง
 งามน้ำโขงที่บึงกาฬ สุขสำราญที่ได้ยล

ที่พักแนะนำ