ที่เที่ยว

แก้ไข

บึงกาฬ สถานที่ท่องเที่ยว

 สองนางศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่  แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว  หาดทรายขาวเป็นสง่า นาทัศนาแก่งอาฮง  งามน้ำโขงที่บึงกาฬ สุขสำราญที่ได้ยล

ที่พักแนะนำ