ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,883

สวนเจ้าฟ้าและสวนธารา

สวนเจ้าฟ้าและสวนธารา

สวนเจ้าฟ้า และ สวนธารา  สวน 2 แห่งนี้จะอยู่ใกล้กัน ช่วงกลางวันสวนเจ้าฟ้าซึ่งอยู่ใกล้ท่าเรือเจ้าฟ้าจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาขึ้นลงเรือ ส่วนช่วงบ่ายแก่ๆแดดร่มลมตก คนท้องถิ่นก็จะมาพักผ่อนและออกกำลังกาย และอาหารประหยัดที่ตลาดโต้รุ่งเจ้าฟ้าด้วย

สวนเจ้าฟ้า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกระบี่ เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ จากสวนแห่งนี้เราจะมองเห็น เขาขนาบน้ำและป่าโกงกางหน้าเมืองได้อย่างชัดเจน ยามค่ำบริเวณท่าเรือนี้จะกลายเป็นตลาดโต้รุ่งที่มีของกินมากมายให้เลือกชิม

สวนธารา ในสวนร่มครื้มต้นไม้ใหญ่ มีอาหารทะเลหลายร้าน โดยทางเทศบาลจะจัดสถานที่ให้ขายอย่างเป็นระเบียบ พอถึงตอนเย็นจะมีคนมามั่งปูเสื่อกินอาหารชมทะเล

 

ป้าย สวนเจ้าฟ้าและสวนธารา

ป้าย สวนเจ้าฟ้าและสวนธารา

จุดจอดเรือ สวนเจ้าฟ้าและสวนธารา

จุดจอดเรือ สวนเจ้าฟ้าและสวนธารา

ริมชายหาด

ริมชายหาด

สวนเจ้าฟ้าและสวนธารา

สวนเจ้าฟ้าและสวนธารา

สวนเจ้าฟ้าและสวนธารา

สวนเจ้าฟ้าและสวนธารา

จุดเพาะพันธ์สัตว์น้ำ

จุดเพาะพันธ์สัตว์น้ำ

สวนเจ้าฟ้าและสวนธารา

สวนเจ้าฟ้าและสวนธารา

สวนเจ้าฟ้าและสวนธารา

สวนเจ้าฟ้าและสวนธารา

ป้าย สวนเจ้าฟ้าและสวนธารา

ป้าย สวนเจ้าฟ้าและสวนธารา

-- ดูเพิ่ม --