ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,658

หาดต้นไทร ไร่เลย์

หาดต้นไทร ไร่เลย์

หาดต้นไทร เป็นอ่าวที่ต่อเชื่อมจากอ่าวไร่เลย์ตะวันตก สามารถเดินข้ามลัดเลาะไปตามโขดหินจากอ่าวไร่เลย์ตะวันตกไปสู่อ่าวต้นไทรได้ในเวลาที่น้ำทะเลลด ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะคอยเวลาให้เป็นเวลาเย็น จึงจะเริ่มเดินลัดเลาะกันไป หรือไม่ก็สามารถนั่งเรือหางยาวจากอ่าวไร่เลย์ตะวันตกข้ามไปอ่าวต้นไทรแล้วแต่ต่อรอง

ตรงจุดหาดต้นไทรนี้ มีชื่อเสียงมาช้านาน เรื่อง "ปีนผา" เรียกได้ว่าดังระดับโลก ในแต่ละปีจะมีจัดการจัดงาน ปีนผาไร่เลย์ ระดับประเทศ กันที่แห่งนี้


หน้าชายหาดต้นไทรเล่นน้ำได้จุดนี้น้ำไม่ค่อยใสมาก ช่วงน้ำลดเพราะทรายปนดินเลนมาหน่อยเป็นหาดที่เงียบสงบ

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลาง พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --