ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,763

เกาะทะลุ อ่าวลึก

สภาพของเกาะช่วงกลางมีภูเขาสูง 45 เมตร มีช่องทะลุกว้าง 30 เมตร บนเกาะมีนกนางแอ่น อาศัยทำรังอยู่จำนวนมาก

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลางเดือน พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --