ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 711

เกาะศรีบอยา

เกาะศรีบอยา เป็นเกาะขนาดใหญ่ใกล้ชายฝั่ง ที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงขนาดใหญ่ นักท่องเที่ยวสามารถแวะสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านก่อนเดินทางต่อไปยังเกาะปูได้

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลางเดือน พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --