ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 547

เกาะตะเล็งเบ็ง

เป็นเกาะที่มีลักษณะเป็นหินปูน คล้ายเกาะพีพีเล อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะลันตา มีชายหาดเล็กๆ และโพลงถ้ำซึ่งจะโผล่ให้เห็นได้เฉพาะเวลาน้ำลง มีนกนางแอ่นอาศัยอยู่บนเกาะด้วย

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลาง พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --