ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,026

ท่าเรือแหลมกรวด

ท่าเรือแหลมกรวด

ท่าเรือแหลมกรวด เป็นท่าเทียบเรือที่มีขนาดเล็ก ไปเกาะเล็ก เกาะน้อย ทางตอนใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เหมาะเดินทางไปเกาะใกล้ๆ เช่น เกาะจำ เกาะปู เกาะศรีบอยา หากจะเดินทางไปเกาะลันตาก็สะดวก ไม่ต้องนั่งรถและเรือหลายต่อ นอกจากนี้ยังอาจเช่าเหมาลำไปเกาะพีพี เกาะลันตา ได้อีกด้วย

ทางเดินลงสะพานแหลมกรวด

ทางเดินลงสะพานแหลมกรวด

แหลมกรวด

แหลมกรวด

จุดจอดเรืองหางยาว

จุดจอดเรืองหางยาว

สะพาน แหลมกรวด

สะพาน แหลมกรวด

จุดจอดเรืองหางยาว

จุดจอดเรืองหางยาว

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมกรวด

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมกรวด

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมกรวด

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมกรวด

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมกรวด

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมกรวด

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมกรวด

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมกรวด

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมกรวด

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมกรวด

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมกรวด

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมกรวด

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลางเดือน พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --