ที่เที่ยว

แก้ไข

อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

อ่าวนาง

     อ่าวนาง เป็นพื้นที่ในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ที่นี่ประกอบด้วยชายหาดหลายแห่ง มีภูเขาตั้งคั่นระหว่างหาด ทิวทัศน์โดยรอบสวยงาม ทางด้านทิศตะวันออกของอ่าวมีถ้ำหินงอกหินย้อย ด้านหน้าของอ่าวยังมีกลุ่มเกาะ น้อยใหญ่ กว่า 83 เกาะ มีโขดหินรูปร่างประหลาด โดยส่วนใหญ่เกาะเหล่านี้จะมีชื่อเป็น ภาษายาวี 

     บริเวณอ่าวนางปัจจุบันมีที่พักให้บริการอย่างมากมาย และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตหลายแห่ง เช่น ถ้ำพระนาง สระพระนาง เกาะทับ และสุดท้ายที่จะพลาดไม่ได้เลยนั่นคือ หาดไร่เลย์

-- ดูเพิ่ม --