ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,308

หาดไร่เลย์ตะวันออก

หาดไร่เลย์ตะวันออก

หาดไร่เลย์ตะวันออก มีที่พักราคาประหยัด และเป็นท่าเรือลอยน้ำ ท่ามกลางป่าชายเลน นักท่องเทียวสามารถเดินทางมาไร่เลย์ ได้ทุกฤดูกาลผ่านทางอ่าวนี้ โดยเดินทางมาจากฝั่งอ่าวน้ำเมา(อยู่ใกล้อ่าวนาง) สามารถจอดรถยนต์ไว้กับรีสอร์ทได้ที่อ่าวน้ำเมา แล้วนั่งเรือมาเพียง 10-15 นาที เพราะคลื่นลมสงบกว่า เดินทางมาจกาอ่าวนาง

เป็นอีกหาดที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะให้ความนิยมกันมาก บรรยากาศที่นี่ยามเย็นน่าประทับใจมาก บริเวณที่พักต่าง ๆ ร้านอาหารจะเปิดแสงไฟอ่อน ๆ ที่นี่มีชาวต่างชาติพวกฝรั่ง มานั่งจิบเบียร์เย็นๆ ฟังเพลงเบาๆ คุยกันเฮฮาเป็นประจำช่วงเย็น เพื่อดูพระอาทิตย์ตก ซึ่งผมเองก็เคยเข้าไปคุยกับพวกเขาเหมือนกัน พวกนี้ส่วนใหญ่มีอัธยาศัยดีครับ มากจากหลายที่ ส่วนใหญ่เป็นชาวเยอรมัน ฝรั่งเศส ยุโรปตะวันตก ทำนองนี้แหละครับ ชาวต่างชาติเหล่านี้หลายคนมักจะพักอาศัยอยู่ที่นี่หลายวัน

 

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก

รุูป

รุูป

ท่าเรือ หาดไร่เลย์ตะวันออก

ท่าเรือ หาดไร่เลย์ตะวันออก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก

เป็นจุดขึ้นเรือข้ามฟาก

เป็นจุดขึ้นเรือข้ามฟาก

ด้านนี้จะเป็นฝั่งที่น้ำไม่ใส

ด้านนี้จะเป็นฝั่งที่น้ำไม่ใส

ฤดูกาลท่องเที่ยว

เดินทางได้ทุกฤดูกาล จากท่าเรืออ่าวน้ำเมา มายัง ไร่เลย์ตะวันออก

ฤดูท่องเทียว คือ พ.ย. - กลางเดือน พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --