ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,220

น้ำตกแห้ง หรือ น้ำตกคลองแห้ง

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 10 กม. เป็นน้ำตกสูงประมาณ 500 เมตร ที่เกิดจากยอดเขา "เทพเบญจา" เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่

-- ดูเพิ่ม --