ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก โรงแรม น่าน
  ( ราคาห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก )
 

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

บ่อเกลือวิว รีสอร์ท

Recommended

209 บ้านบ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ, น่าน

1,350
3.0

โรงแรมเวียงแก้ว

Recommended

379 หมู่ 17 ถนนพุทธบูชา ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง, น่าน

2,000
3.0

น่าน น่ะ สิ โฮมสเตย์

ถ.ผากอง ซอยผากอง2 อ.เมือง, น่าน

6,000
2.0

ศศิดารา รีสอร์ท

Promotion

629 ม.4 ต.ไชยสถาน อ.เมือง, น่าน

1,031
3.0

วินเฮาส์ น่าน

612 ม 3, บ้านสวนหอม ต.ผาสิงห์, อ.เมือง, น่าน

1,050
2.0

โรงแรมน่านตรึงใจ

354 หมู่ 2 ถ.น่านขท่าวังผาต.ผาสิงห์ อ.เมือง,, น่าน

1,880
4.0

โรงแรม ดิเอ็มเพรส น่าน

Recommended

99 หมู่ 4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ตู่ใต้ อ.เมือง, น่าน

1,050
2.0

โรงแรม เทวราช

Best Selling

466 ถ.สุมนเทวราช อ.เมือง, น่าน

1,150
2.5

น่านฟ้าใส รีสอร์ท

217 หมู่ 8 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง, น่าน

990
3.0

น่าน บูติก โฮเทล

Best Selling Recommended Promotion

1/11 ถ.ข้าหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน

1,800
3.0

อภิรตา รีสอร์ท

Recommended

171 ม.11 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง, น่าน

1,400
2.0

แสงทองรีสอร์ท

Recommended

555 หมู่ 5 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง, น่าน

1,600
2.5

คุ้มเมืองมินทร์

1/6 ถ.อชิตวงค์ ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน

1,490
3.0

โรงแรมน่านลานนา

75/25 ถ.มหาพรหม ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน, น่าน

800
3.0

โรงแรมบ้านน่าน

7 ซ. 1 ถ.หน่อคำ ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน

1,300
3.0

โรงแรมเวียงภูมินทร์

3/1 ซอย 2 ถ.ผากอง อ.เมือง, น่าน

999
3.0

น่าน ธารา เพลส

72/1 ถ.ใจผาสุก อ.เมือง จ.น่าน, น่าน

600
2.5

น่าน โนเบิล เฮาส์ การ์เดน รีสอร์ท

371 หมู่ 6 ต.ผาสิงห์, ผาสิงห์, อ.เมือง, น่าน

1,500
2.0

กรีน ฮิลล์ รีสอร์ท ปัว

679 หมู่ 3. ต.ปัว อ.ปัว, น่าน

1,100
3.0

ชมพู ภูคา รีสอร์ท

382 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว, น่าน

990
2.5

น่าน คันทรี โฮม

ต.กลางเวียง อ.เวียงสา, น่าน

500
2.5

เรือนไม้ รีสอร์ท นาน้อย

178 หมู่ที่ 1 บ้านศาลา ต.สถาน อ.นาน้อย , น่าน

950
3.0

น่าน ศรีปันนา

242 ม.8 ต.ไชยสถาน อ.เมือง, น่าน

1,200
3.0

โรงแรม สวัสดีล้านนา

15/9 ถ.อริยวงศ์ ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน

1,650
3.0

โรงแรมภูหรรษา บูติค

45/15 ซ.3 ถ.ผากอง ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน

1,572
3.0