ที่เที่ยว

แก้ไข

สุโขทัย สถานที่ท่องเที่ยว

" กำเนิดอักษรไทย งานใหญ่ลอยกระทง มั่นคงพุทธศาสนา พระแม่ย่ามิ่งเมือง อดีตรุ่งเรือง คือเมืองสุโขทัย "