ที่เที่ยว

แก้ไข

อยุธยา สถานที่ท่องเที่ยว  
"ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา"

Ayutthaya  

อยุธยา มีอะไรให้เที่ยว ?

อยุธยามีสถานที่ท่องเที่ยวแบ่งเป็นตามกลุ่มความนิยมได้ดังนี้

1. เที่ยวโบราณสถาน อยุธยามีโบราณสถานให้ชมอย่างจุใจ ที่ไม่ควรพลาด เช่น วัดไชยวัฒนาราม พระราชวังโบราณ วัดมเหยงค์ หรือ ออกนอกเมืองไปดูปราสาทนครหลวง ที่ อำเภอนครหลวง เป็นต้น โบราณสถานส่วนใหญ่ได้รับการบูรณะแล้ว การเดินทางจึงค่อนข้างสะดวกสบาย

2. ไหว้พระ ในอยุธยามีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวไทยนับถือศรัทธาหลายองค์ ที่สำคัญ เช่น หลวงพ่อโต หรือ เจ้าพ่อซำปอกง วัดพนัญเชิงวรวิหาร หลวงพ่อมงคลบพิตร วัดพระมงคลบพิตร พระประธานในโบสถ์และพระพุทธรูปห้อยพระบาทที่วัดหน้าพระเมรุ เป็นต้น นอกจากนี้ก็มี วัดใหญ่ชัยมงคลที่นักท่องเที่ยวไปไหว้พระและพักผ่อน เพราะเป็นแหล่งของกินอร่อย

3. ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ อยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ และ พิพิธพัณฑ์ ให้เลือกชมหลายแห่ง เช่น ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา พิพิธภัณฑ์ฯ พระราชวังจันทรเกษม พิพิธภัณฑ์เรือจำลอง เป็นต้น

4. พระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังที่คนนิยมเที่ยวมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง เพราะมีอาณาบริเวณกว้างขวางและสวยงาม ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ทั้งแบบไทย ยุโรป และจีน นอกจากนี้ยังมีวัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบกอทิกเป็นเอกลักษณ์

5. แหล่งงานหัตถกรรม อยุธยามีงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านหลายอย่าง เช่น การปรุงเรือนไทย งานสลักหิน งานสานปลาตะเพียน งานตีมีดอรัญญิก ฯลฯ มีจำหน่ายตามแหล่งขายของที่ระลึก และ แหล่งผลิตเฉพาะบางแห่งที่น่าสนใจ เช่น ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร บ้านอรัญญิก เป็นต้น

ที่พักแนะนำ