ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก แม่ฮ่องสอน

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

จองคำวิว

7 ถนนอุดมชาวนิเทศน์, ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

900
2.0

สามหมอกเกสท์เฮ้าส์

ชำนาญสถิต อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

650
2.0

เพ็ญพรเฮ้าส์

16/1 ผดุงม่วยต่อ ถนน ผดุงม่วยต่อ, ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

600
2.0

บ้านภูธดล

236 หมู่ 8 ต.ปางหมู อ.เมือง , แม่ฮ่องสอน

750
2.0

บ้านผึ้งเฮือนกานต์ รีสอร์ท

60/5 หมู่ 1, อ.แม่สะเรียง, แม่ฮ่องสอน

1,285
2.5

งามตา

5/9 ถ.ขุนลุมประพาส, ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

950
2.5

จีรัง คันทรีไซด์ รีสอร์ท

Recommended

19 ถ.บริบาลเมืองสุข ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

990
3.0

บ้านพิมพา

8/1 ม.1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

500
2.0

เรเวอรี่ สยาม รีสอร์ท

476 หมู่ 8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย, ปาย

7,700
3.5

อินบ็อกซ์ เกสเฮ้าท์

450 หมู่.12 ต.บ้านกาศ, อ.แม่สะเรียง, แม่ฮ่องสอน

600
2.0

ชาน เกสท์เฮาส์

86 ม.8, ถ.เชียงใหม่-ปาย, ต.เวียงใต้ อ.ปาย , ปาย

750
2.0

ภูชมจันทร์ รีสอร์ท

65/1 ม.4 ต.ผาบ่อง อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

750
2.5

เฮือนไต รีสอร์ท

63/5 ต. ปางหมู อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

750
2.5

บ้านคือเวียง รีสอร์ท

295/4 หมู่.4, ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง, แม่ฮ่องสอน

582
2.0

บ้านดิน โฮมสเตย์ ปางอุ๋ง

ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

750
2.0

ไร่ชาเฉินฟง รีสอร์ท

79/1 ม.6 หมู่บ้าน บ้านรักไทย ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

1,500
2.0

บ้านร่มไม้รีสอร์ท แม่ฮ่องสอน

2 ถนน ขุนสุมประพาส ต.ปางหมู่ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

815
2.5

บ้านเคียงดอยรีสอร์ท

30/1 ม.10 ต.ผาบ่อง อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

1,200
2.0

มินิเกสเฮ้าส์

298/27 ม.1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง, แม่ฮ่องสอน

650
2.0

พิชชาพร เฮ้าส์

12/3 ม.1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

800
2.0

เดอะร็อค รีสอร์ท ปางมะผ้า

215 หมู่1, ถนนปาย-ฮ่องสอน, ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า, แม่ฮ่องสอน

650
2.0

บ้านโชคดี ปาย รีสอร์ท

257 ต.เวียงใต้ อ.ปาย, ปาย

950
2.5

ขุนยวม รีสอร์ท

บ.ต่อแพ 139 หมู่ 1 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม, แม่ฮ่องสอน

1,250
2.5

มาวา มัสโคซ่า รีสอร์ท

อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

650
1.5

วิวนา รีสอร์ท

410 หมู่ 1, อ.แม่ลาน้อย, แม่ฮ่องสอน

700
2.5

ธนโชติ รีสอร์ท

141/1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

650
2.0

ริมธาร รีสอร์ท แม่ฮ่องสอน

19 ถ.บริบาลเมืองสุข ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

950
3.0

เบลวิลล่า ปาย รีสอร์ท

Best Selling

113 หมู่ 6 ต.เวียงใต้ อ.ปาย, ปาย

1,500
3.5

ลุงนะ โฮมสเตย์ ปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

800
2.0

เอเอ็น โมบาย

280/4 หมู่.1, ต.สบป่อง, อ.ปางมะผ้า, แม่ฮ่องสอน

650
2.5

ชาสารักไทย รีสอร์ท

95 ม.6 ต.หมอกจำแป่, อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

1,750
3.0

โชควาสนา เกสท์เฮ้าส์

104 หมู่ 12 ถนนแหล่งพาณิชย์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง, แม่ฮ่องสอน

950
2.0

สโลว์ ไลฟ์ สบายดี ปาย

815 ต.เวียงใต้ อ.ปาย, ปาย

1,000
2.5

บ้านอยู่สบาย ปาย

67 ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย, ปาย

600
2.0

ฮิมน้ำปาย รีสอร์ท

107 ม.10 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย, ปาย

550
2.5

นายจิ่ง โฮมสเตย์

ต.หมอกจำแป่, อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

850
2.0

มิตรอารีย์

256 ม. 2, ถนนแม่สะเรียง, ต.แม่สะเรียง, อ.แม่สะเรียง, แม่ฮ่องสอน

500
2.0

ครามปาย รีสอร์ท

95 ม.3 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย, ปาย

680
2.0
850
2.5

ปรานต์ อิน ปาย

135 ม.11 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย, ปาย

899
2.0

บ้านปายนาปายตา

122 ม.1, ต.ทุ่งยาว, อ.ปาย, ปาย

1,500
2.0

พักที่แม่สะเรียง รีสอร์ท

ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง, แม่ฮ่องสอน

990
2.5

ริเวอร์เฮ้าส์ โฮเทล (บ้านไม้)

Promotion

77 ถ.แหล่งพาณิชย์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง, แม่ฮ่องสอน

890
3.0

ปาล์มเฮาส์

Recommended

22/1 ถนนชำนาญสถิตย์ ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

900
2.0

บุญดีเฮ้าส์

6 ซ.ผดุงม่วยต่อ ใจกลางเมือง อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

900
2.0

อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท

149 หมู่ 8 ปางหมู่ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

1,750
4.0

ฮัทอิง ปาย รีสอร์ท

29 ม.4 ต.แม่นาเติง อ.ปาย, ปาย

1,700
2.5

ช้าง ปาย รีสอร์ท

Recommended

107 แม่เย็น ซอย1 ต.แม่ฮี อ.ปาย, ปาย

590
2.5

โฮม อิน ปาย การ์เดน

125/2 ม.8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย, ปาย

650
3.0

เมืองปาย รีสอร์ท

94 หมู่บ้าหมอแปง ต.แม่นาเติง อ.ปาย , ปาย

1,300
2.5

บ้านวิวน้ำ แคมปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท

197 บ้านท่าโป่งแดง อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

2,600
3.0

ร่มไทเฮ้าส์ แม่ฮ่องสอน

22/7 ถนน ชำนาญสถิตย์ ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

650
2.0

บ้านภทรพรรณ ขุมยวม

390/1 ม.1 ต.ขุมยวม อ.ขุมยวม, แม่ฮ่องสอน

850
2.0

ยุ้น โฮเทล

92 หมู่ 1, อ.ขุนยวม, แม่ฮ่องสอน

700
2.5

บรีซ ออฟ ปาย เกสต์เฮาส์

31 ม.3 ถ.ชัยสงคราม, ต.เวียงใต้, อ.ปาย, ปาย

800
2.0

เฮือนเมืองปาย รีสอร์ท

190 หมู่ 2, ตำบลแม่นาเติง, แม่นาเติง, ปาย, ปาย

1,600
3.5

สุขโข บูทีค เกสเฮ้าส์

20/27 108,ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง, แม่ฮ่องสอน

790
2.5

บ้านกลางดอย รีสอร์ท ขุนยวม1

401 อ.ขุนยวม, แม่ฮ่องสอน

600
1.5

บ้านกลางดอย รีสอร์ท ขุนยวม2

296 หมู่ 2 อ.ขุนยวม, แม่ฮ่องสอน

600
1.5

เฮือนคำคง

102 ถนนแหล่งพาณิช ต.บ้านกาด อ.แม่สะเรียง, แม่ฮ่องสอน

750
2.0

วิวพอยท์ ลอดจ์

60/5 หมู่ที่ 8 ต.ปางหมู อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

700
2.0

เดอะ กู๊ด วิว เกสต์เฮาส์ แอท แม่สะเรียง

103 ม.12 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง, แม่ฮ่องสอน

650
2.5

ลิตเติ้ล อีเดนท์ เกสเฮ้าส์

295 อ.ปางมะผ้า, แม่ฮ่องสอน

1,000
2.0

ไดมอนด์ วิลเลจ ปาย

253/2 ม.8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย, ปาย

1,300
3.0

ปายจันทร์ รีสอร์ท

369 หมู่.5, เวียงใต้, อ.ปาย, ปาย

700
1.5

ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท

6/1 หมู่ 2 ถ.แหล่งพาณิชย์ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง, แม่ฮ่องสอน

1,600
3.5
1,000
2.0
ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --