ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 10,196

น้ำตกทีลอซู มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ

 โปรแกรมทัวร์ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
1คืน 2วัน (ฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคมเป็นต้นไป) ถึงเช้า
(พักภูดอยรีสอร์ท 1คืน หรือ ภูดอยแค้มป์ไซท์ 1 คืน)
(ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก)

น้ำตกทีลอซู มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ สวยติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก

การเดินทางไปน้ำตกทีลอซู

ใช้เส้นทาง สายเอเชีย ทางหลวงหมายเลข 1 แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าอำเภอแม่สอด (ทางหลวงหมายเลข 105) เลี้ยวซ้ายอีกที เข้า อ.อุ้มผาง (1090)

จุดเด่นของทริป 

  • ทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้น ท่ามกลางทะเลหมอกบนดอยหัวหมด

  • ล่องเรือยาง ชมน้ำตกน้อยใหญ่ที่ตกจากหน้าผาสูงลงสู่ลำธาร สูดกลิ่นไอธรรมชาติกลางป่าดงดิบที่เขียวขจี ฟังเสียงนกร้องตลอดการล่องเรือยาง

  • ถ่ายรูป นั่งปิคนิค สัมผัสละอองน้ำ ลงเล่นน้ำตก ชมความยิ่งใหญ่แห่งน้ำตก ทีลอซู

Thai-Tour.com แนะนำให้จองบริษัททัวร์ หรือตัวแทนท่องเที่ยว เพื่อการล่องเรือยาง ที่ อ.อุ้มผางก่อนเข้าชมน้ำตกทุกครั้ง หรือเราอาจจองที่พักพร้อมโปรแกรมล่องเรือยาง ได้ที่ 

  • ภูดอยแค้มป์ไซท์ โทร. 055-561049, 055-561279 สายด่วน: 098-739-5166

  • พักตัวเมืองตากก่อนเข้าอุ้มผาง รร. เวียงตาก โทร.02-1641001-6

  • เตรียมอุปกรณ์ แคมป์ปิ้ง เช่น เต้นท์(แบบกันน้ำค้าง) ไฟฉาย อาหารแห้ง ถุงนอน ยาประจำตัว พร้อมยาแก้เมารถระหว่างเดินทางบนเส้นทางคดเคี้ยว พันกว่าโค้ง

  

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

สนับสนุนภาพถ่ายโดย http://www.phudoi.com
ล่องแก่งทีลอซู จองที่พัก ต้อง ที่ ภูดอยแค้มป์ไซท์ (ไทยทัวร์ขอแนะนำ)

 

ตัวอย่างโปรแกรมล่องแก่งทีลอซู

ภูดอยแค้มป์ไซท์ & รีสอร์ท
โปรแกรมทัวร์ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
1คืน 2วัน (ฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคมเป็นต้นไป) ถึงเช้า
(พักภูดอยรีสอร์ท 1คืน หรือ ภูดอยแค้มป์ไซท์ 1 คืน)
(ล่องแก่งต้นแม่น้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก)

วันที่หนึ่ง
เวลา .......... คณะนักท่องเที่ยวเดินทางจากกรุงเทพฯ มาถึง อ.แม่สอด ทำธุระส่วนตัวของท่านให้เรียบร้อย

เวลา 04.00 น.ถึง อ.แม่สอด และนำท่านเดินทางสู่เส้นทางแม่สอด-อุ้มผาง ผ่านหมู่บ้านเจดีโค๊ะ อ.พบพระ สู่เส้นทางถนนลอยฟ้า 1,219 โค้ง เพลินกับทัศนีย์ภาพ สองข้างทาง ชมความงามของธรรมชาติขุนเขาและแมกไม้นานาพรรณ

เวลา 07.30 น.ถึง อ.อุ้มผาง จัดเก็บสัมภาระท่านเข้าสู่ที่พักภูดอยแค้มป์ไซท์&รีสอร์ท

เวลา 08.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารภูดอย

เวลา 09.00 น.ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย สวมชูชีพนำท่านเดินทางไปล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ลัดเลาะตามเกาะแก่งต่างๆ สัมผัสป่าเขา สนุกสนานกับการล่องเรือยางชมน้ำตก ทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง ธารน้ำร้อน ลุยแก่งตะโค๊ะบิ๊ ชมผาผึ้ง ผาเลือด และชมธรรมชาติที่สวยงามของสองฝั่งแม่กลอง

เวลา 12.00 น.ถึงผาเลือดรับประทานอาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง) เสร็จแล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์เข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทีลอซู

เวลา 14.00 น.ถึงบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทีลอซู เดินทางเข้าไปชมน้ำตกประมาณ 1.5 ก.ม. ชมความงามอันยิ่งใหญ่ของน้ำตก ทีลอซู สายน้ำจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เดินลัดเลาะชมความงานตามชั้นต่าง ๆ ท่ามกลางขุนเขาและแมกไม้นานาพรรณ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก เล่นน้ำตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับ

เวลา 16.00 น.เดินทางกลับโดยรถยนต์ แวะนำท่านไปสักการะไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่าน และครอบครัวที่โบสถ์ไม้สักทองที่บ้านหนองหลวง ทัศนศึกษาวิถีชิวิตบ้านหนองหลวงซื้อสินค้า OTOP สมุนไพรเป็นของฝาก แวะถ้ำตะโค๊ะบิ๊ และไปชมปลาพวงปลาน้ำจืดขนาดใหญ่

เวลา 18.00 น.เดินทางกับที่พักภูดอยรีสอร์ท แวะเที่ยวชมสินค้าจำหน่ายของที่ระลึกของเมืองอุ้มผาง

เวลา 19.00 น.รับประทานอาหารเย็น ดูหนัง ฟังเพลง พักผ่อน ตามอัธยาศัย
(พักภูดอยรีสอร์ท หรือ ภูดอยแค้มป์ไซท์ 1 คืน)

 

วันที่สอง 
เวลา 05.00 น.นำท่านเดินทางไปชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยหัวหมด ชมทัศนีย์ภาพของเมื่องอุ้มผาง

เวลา 07.00 น. เดินทางกลับที่พักภูดอย

เวลา 08.00 น.รับประทานอาหารเช้าร้านภูดอย

เวลา 09.00 น.ทำธุระส่วนตัวเก็บสัมภาระอำลาภูดอยแค้มป์ไซท์&รีสอร์ท เดินทางกลับแม่สอด

เวลา 11.30 น.เดินทางถึงน้ำตกพาเจริญ ชมน้ำตกที่มีชั้นเล็กชั้นน้อยถึง 97 ชั้น และรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เวลา 13.00 น.เดินทางไปชมสะพานมิตรภาพไทย-พม่า และ ช็อปปิ้งริมเมยและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

หมายเหตุ ในการเดินทางหากมีปัญหาอุปสรรคเฉพาะหน้า จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม แต่จะถือเอาผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ