ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,844

หาดบากันเตียง

หาดบากันเตียง

หาดบากันเตียง เป็นหาดทรายมีความละเอียดสีขาวปนเทา หาดเนินหินยาวประมาณ 800 เมตร อยู่ถัดจากหาดคลองนิน มีลักษณะเป็นโค้งอ่าวรูปครึ่งวงกลม เมื่อน้ำลดลงจะปรากฎแนวหินกรวดกลมมนขนาดย่อมๆ กระจายเป็นวงแหวนรอบแนวหาดสวยงามแปลกตายิ่งนัก

 

 
หาดบากันเตียง บรรยากาศกลางคืน

หาดบากันเตียง บรรยากาศกลางคืน

หาดบากันเตียง บรรยากาศกลางคืน

หาดบากันเตียง บรรยากาศกลางคืน

หาดบากันเตียง

หาดบากันเตียง

หาดบากันเตียง

หาดบากันเตียง

หาดบากันเตียง

หาดบากันเตียง

หาดบากันเตียง

หาดบากันเตียง

หาดบากันเตียง

หาดบากันเตียง

หาดบากันเตียง

หาดบากันเตียง

หาดบากันเตียง

หาดบากันเตียง

-- ดูเพิ่ม --