ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,794

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม

อยู่ในเขตวัดคลองท่อม

นับเป็นสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักสะสมของเก่า วัตถุโบราณ เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เก็บสะสมสิ่งของวัตถุโบราณจำนวนมากมายที่ขุดพบได้ในบริเวณที่เรียกว่า "ควนลูกปัด" อันเป็นเนินดินหลังวัดคลองท่อม อาทิเช่น เครื่องมือหิน เครืองประดับซึ่งทำจากหิน และดินเผา รูปสัตว์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกปัดอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของมนุษย์สมัยเมื่อ 5,000 ปีเศษมาแล้ว

การเดินทาง

บนนถนนเพชรเกษม หลัก กม.ที่ 69-70 ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองท่อมประมาณ 1 กม.

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม

วัดคลองท่อม

วัดคลองท่อม

วัดคลองท่อม

วัดคลองท่อม

วัดคลองท่อม

วัดคลองท่อม

วัดคลองท่อม

วัดคลองท่อม

-- ดูเพิ่ม --