ที่เที่ยว

แก้ไข

อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

น้ำตกห้วยโต ในอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

อำเภอเขาพนม อำเภอที่อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด มีเนื้อที่ประมาณ 788.5 ตารางกิโลเมตร 

คำขวัญอำเภอเขาพนม

ต้นน้ำชุมทาง แผ่นดินกลางสามจังหวัด เรืองประวัติเจ้าแม่ อร่อยแท้ ส้มโชกุน

การแบ่งเขตการปกครอง อำเภอเขาพนม

อำเภอเขาพนม ได้แบ่งการปกครองเป็น 6 ตำบล ได้แก่

  • ตำบลเขาพนม
  • ตำบลเขาดิน
  • ตำบลสินปุน
  • ตำบลพรุเตียว
  • ตำบลหน้าเขา
  • ตำบลโคกหาร

สถานที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอเขาพนม

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเขาพนม

-- ดูเพิ่ม --