ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,022

ถ้ำเสด็จ

ถ้ำเสด็จนี้ ชาวบ้านตั้งชื่อ ให้เป็นมงคลนาม เพราะเมื่อปี พ.ศ. 2452 ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรถ้ำแห่ง นี้ ชาวบ้านเลยเรียกชื่อถ้ำนี้ว่า "ถ้ำเสด็จ" ภายในถ้ำหินงอกหินย้อยสวยงาม

การเดินทาง

อยู่ในเขตหมู่บ้านหนองกก ตำบลไสไทย ห่างจากตัวเมืองกระบี่ (ตามทางหลวง 4034) 7 กม.

-- ดูเพิ่ม --