ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 25

หาดคลองม่วง

หาดคลองม่วง ลักษณะหาดจะเป็นชายหาดโค้งไม่มากกินบริเวณมากกว่า 3 กิโลเมตรบริเวณพื้นที่ชายหาดเป็นที่ตั้งของชุมชนเล็กๆ ใกล้กับหาดอ่าวเสี้ยว แต่ทางด้านติดกับหาดเกาะกวางไม่มีชุมชนตั้งอยู่ในปัจจุบัน เป็นจุดที่ทำให้ คลองม่วง กระบี่ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ มีโรงแรมที่พักอยู่ทางด้านหาดเกาะกวางและหาดอ่าวเสี้ยว

-- ดูเพิ่ม --