ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 911

ถ้ำสระยวนทอง

ถ้ำสระยวนทอง ถูกล้อมรอบไปโดยพื้นที่ทำกินของราษฎรที่เป็นสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน เป็นถ้ำที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก ลึกประมาณ 30 เมตร ภายในถ้ำมีสายน้ำไหลออกมาจากใต้ถ้ำ สามารถเล่นน้ำได้ ทางเดินเข้าถ้ำอยู่ข้างสระน้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่งดงาม บางจุดเป็นเสาหินรูปร่างน่าสนใจและแปลกตา ลองสังเกตดูจะพบว่ายังมีน้ำหยดอยู่ตลอดเวลา หมายความว่าตัวหินงอกหินย้อยเองยังก่อตัวเรื่อยๆ อยู่ตลอดเวลา

 

 

-- ดูเพิ่ม --