ที่เที่ยว

แก้ไข

 เลย  สถานที่ท่องเที่ยว

"เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู

ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด"