ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,962

สระมรกต

สระมรกต

สระมรกต เกิดจากธารน้ำอุ่นที่อยู่ในผืนป่าที่ราบภาคใต้ จะเป็นน้ำพุร้อน ที่มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส สระน้ำสวยใสกลางใจป่า มีน้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง ลักษณะเป็นสระน้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด

ระหว่างเดินเข้ามาก็เจอธรรมชาติที่มีระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร แต่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็จะมาบรรจบกันที่สระมรกตที่เดียวกัน แต่แนะนำว่าตอนเดินเข้าไปที่สระให้เดินในเส้นทางปกติ ส่วนขากลับนั้นก็กลับมาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เดินใน ลักษณะเป็นวงรอบ เส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นป่าเขียวครึ้ม ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ที่น่าสนใจเป็นแหล่งชมนกที่หายาก เช่น นกกระเต็นสร้อยคำสี นกแต้วแร้วท้องดำ น้ำตาล นกเงือกดำ ฯลฯ ระหว่างเดินก็จะพบสายน้ำไหล และสระเล็ก สระใหญ่ ไปตลอดทาง สวยงามมาก


บรรยากาศโดยรอบบริเวณใกล้เคียงถึงแล้วสระมรกตป้ายประวัติความเป็นมา

-- ดูเพิ่ม --