ที่เที่ยว

 • ข้อมูล
 • แผนที่
 • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 18,528

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ตั้ง อยู่ในเขตครอบคลุมพื้นที่ของสี่จังหวัด ในเขตพื้นที่ประมาณ 25% ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอบ้านนา และอำเภอปากพลี ของจังหวัดนครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี และสระบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2,168 ตรกม. หรือ1,355,396 ไร่ มีภูมิประเทศสวยงามประกอบด้วย ป่าดิบ ป่าโปร่ง ธารน้ำ น้ำตก สัตว์ป่า และพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด อุทยานฯ สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม-กุมพาพันธ์ เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวมากที่สุด เพราะในตอนกลางคืนอากาศหนาวเย็นจนถึงเช้า

 ยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาใหญ่ คือ ยอดเขาร่ม มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,351 เมตร ได้รับสมญานามว่าเป็น "อุทยานมรดกของอาเซียน" การประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย

จุดชมวิว ได้แก่ จุดชมวิวกม.ที่ 30 ถนนธนะรัชต์ (จากปากช่อง) จุดชมวิวเขาเขียว (ผาตรอมใจ) และจุดชมวิว กม.ที่ 9 บนทางขึ้นเขาเขียว

 

จุดชมวิวเขาใหญ่ จุดชมวิวเขาใหญ่     เดินทางบนเขาใหญ่
ทางขึ้นเขาใหญ่ ถนนเริ่มคดเคี้ยว    

action.gif (910 bytes) สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่

น้ำตกกองแก้ว

เป็นน้ำตกเตี้ย ๆ ขนาดเล็กที่เกิดจากห้วยลำตะคอง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 100 เมตรใกล้น้ำตกมีสะพานแขวนข้ามลำห้วยลำตะคอง ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา ในฤดูฝนจะดูสวยงาม และเหมาะแก่การเล่นน้ำ

...............................................................................

น้ำตกผากล้วยไม้

ห่างจากที่ทำการประมาณ 7 กม. อยู่ระหว่างทางไปน้ำตกเหวสุวัต ที่อยู่ในห้วยลำตะคอง เป็นน้ำตกขนาดกลาง น้ำตกผากล้วยไม้จะมีกล้วยไม้หวายแดง ขึ้นอยู่อันเป็นสัญลักษณ์ของ น้ำตกแห่งนี้ การเดินทาง สามารถเข้าถึงโดยทางรถยนต์ และทางเดินเท้า

.............................................................................

น้ำตกเหวสุวัต

ตั้งอยู่สุดถนนธนรัตน์ เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของประชาชน ตัวน้ำตกมีลักษณะเป็น สายน้ำที่ตกลงมาจากหน้าผา ประมาณ 20 เมตรเศษ บริเวณด้านล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำ และลำธารเหมาะที่จะลงเล่นน้ำ แต่สำหรับฤดูฝนน้ำจะไหลแรงมากจนน่ากลัว การเดินทาง จะเดินเท้าต่อจากน้ำตกผากล้วยไม้ไปก็ได้ประมาณ 3 กม.

...............................................................................

น้ำตกเหวนรก

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานฯ เป็นน้ำตำขนาดใหญ่ และสูงที่สุด มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นแรกสูงประมาณ 60 เมตร เมื่อน้ำไหลผ่านน้ำตกชั้นนี้จะพุ่งไหลลงสู่หน้าผาชั้นที่สอง และชั้นที่สามที่อยู่ถัดลงไปใกล้ ๆ ในช่วงฤดูฝนน้ำจะไหลแรงมากจนน่ากลัว ลักษณะการไหลทำมุม 90 องศา เป็นสายน้ำที่ไหลทะลักไปสู่หุบเหวเบื้องล่าง การเดินทาง จากตัวเมืองเดินทางไปทางทิศตะวันออกตามถนนสุวรรณศร ถึงสี่แยกเนินหอม หรือวงเวียนนเรศวร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 3077 ซึ่งเป็นทางขึ้นเขาใหญ่ไป จนถึงกม.ที่ 24

...............................................................................

น้ำตกเหวไทร

เป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคอง ถัดไปจากน้ำตกเหวสุวัต ต้องเดินเท้าจากน้ำตกเหวสุวัตไปอีก ประมาณ 1.5 กม. ตัวน้ำตกไหลลงมาจากหน้าผา กว้าง และสูงประมาณ 5 เมตร ในฤดูฝน น้ำไหลแรงเต็มหน้าผาสวยงามมาก

นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกอีกหลายแห่งได้แก่ น้ำตกตะคร้อ น้ำตกสลักได น้ำตกเหวจั๊กจั่น และน้ำตกที่ต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกล ได้แก่ น้ำตกห้วยโกรกเด้ น้ำตกเหวประทุน น้ำตกผากระจาย น้ำตกวังเหว น้ำตกไม้ปล้อง น้ำตกผาชมพู น้ำตกฝาตาด น้ำตกมะนาว น้ำตกตาดตาภู่ น้ำตกตาดตาคง น้ำตกผารากไทร น้ำตกผาตะแบก

...............................................................................

หนองผักชี

แอ่งน้ำขนาดกลางสำหรับ สัตว์ป่า ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติฯ

หนองผักชี

...............................................................................

น้ำตกแก่งหินเพลิง

เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่อยู่ไม่ห่างไกลประมาณ 5 กม. จากหน่วยพิทักษ์ฯ ขญ.2 (ผากระดาษ) มากนัก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำท้องถิ่น ในช่วงอากาศร้อนจะมีชาวบ้านไปเที่ยวกันมาก ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สำหรับการล่องแก่ง

...............................................................................

น้ำตกเหวประทุน

เป็นน้ำตกที่อยู่ในลำห้วยลำตะคองอีกแห่งหนึ่งเหมือนกัน อยู่ถัดจากน้ำตกเหวไทรประมาณ 2 กม.เศษ จะเดินทางจากน้ำตกเหวสุวัติไปก็ได้ หรือจะเดินจากบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปก็ได้ เดินทางเส้นทางเดินเท้ากองแก้วเหวสุวัติระยะทางประมาณ 8 กม.

...............................................................................


น้ำตกแก่งกฤษณา น้ำตกเหวจั๊กจั่น น้ำตกเหวอีอ่ำ

เป็นน้ำตกขนาดเล็ก และใหญ่ทีมีความงดงามไม่แพ้แห่งอื่นๆ โดยเฉพาะน้ำตกเหวอีอ่ำมีความสูงประมาณ 25 เมตร เหมาะสำหรับการพักแรมในป่าจะได้ชมทิวทัศน์ธรรมชาติรอบกายอย่างเพลิดเพลิดใจ

...............................................................................

 

กลุ่มน้ำตกผาตะแบก

น้ำตกกลุ่มนี้เป็นน้ำตกขนาดไม่เล็กมากนัก เกิดบนห้วยน้ำซับลักษณะของน้ำตกเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันลงไป 5 ชั้น จากปากทางเข้าบนถนนสายเขาใหญ่-ปราจีนบุรี ช่วงระหว่าง กม. 6.5-7 จะมีทางเดินเท้าที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดทำเอาไว้ เดินเข้าไปเพียง 500 เมตร ก็จะถึงน้ำตกแห่งแรกคือ น้ำตกผากระจาย และเดินทางต่อไปอีกจะถึงน้ำตกผาหินขวาง น้ำตกผารากไทร น้ำตกผาชมพู และน้ำตกผาตะแบก รวมระยะทางในการเดินทางเท้าทั้งสิ้นประมาณ 3 กม.เศษ

...............................................................................

น้ำตกคร้อ น้ำตกสลักได น้ำตกส้มปล่อย น้ำพันทิพย์

เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่สวยงามอยู่ใกล้กับที่ทำการหน่วยพิทักษ์ฯ ขญ.7 (ประจันตคาม) เหมาะสำหรับพักผ่อนเล่นน้ำ ในทุกๆ วันจะมีนักท่องเที่ยวในท้องถิ่น และใกล้เคียงไปเที่ยวชม และเล่นน้ำตกนี้ไม่ขาดสาย
 โดยเฉพาะภาพในวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีนักท่องเที่ยวจากถิ่นอื่นไปเที่ยวมากเหมือนกัน

...............................................................................

น้ำตกวังมะนาว

เป็นน้ำตกขนาดเล็กๆ ที่สวยงามอีกรูปแบบหนึ่ง อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เดินไปตามเส้นทางเดินเท้าออกจากด้านหลังโภชนาการ ท.ท.ท. เขาใหญ่ (เดิม) ประมาณ 5-6 กม. จะผ่านป่าดงดิบชื้นที่มีพันธุ์ไม้เล็กใหญ่ และไม้สมุนไพรที่น่าสนใจศึกษา

...............................................................................

น้ำตกตาดตาคง

เป็นน้ำตกที่งดงาม และสูงอีกแห่งหนึ่ง ที่อยู่ถัดไปจากน้ำตกตาดภู่ประมาณ 4 กม.เศษ การเดินทางจะเริ่มต้นที่ด้านหลังของโภชนาการ ท.ท.ท. เขาใหญ่ (เดิม) ก็ได้ระยะทางประมาณ 15 กม. หรือจะเริมที่ กม. 5.5 ถนนเขาใหญ่ ปราจีนบุรีก็ได้ระยะ ทางประมาณ 6 กม.

...............................................................................

น้ำตกตาดผาภู่

น้ำตกที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เกิดจากห้วยระย้าเป็นน้ำตกที่มี

ลักษณะเป็นโขดหิน และลาดหินที่มีน้ำไหลหลั่นเป็นทอดลาดเอียงไปข้างล่างประมาณ 100 เมตร เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบพักค้างแรมในป่า ระยะทางประมาณ 10 กม. ใกล้ๆ
 น้ำตกจะมีทุ่งหญ้าสลับกับป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารของสัตว์ป่านานาชนิด ที่เห็นประจำได้แก่ เก้ง กวาง ช้างป่า กระทิง นกนานาชนิด เป็นต้น

...............................................................................

น้ำตกผาไทรคู่ น้ำตกผากระชาย

เป็นน้ำตกขนาดกลางที่เกิดจากห้วยโกรกเด้ บริเวณเขาแหลมอยู่ทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีความสูงประมาณ 15 เมตร ไหลลาดไปตามพื้นหินเหมาะสำหรับผู้ชอบผจญภัยค้างแรมป่า อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ฯ ขญ.2 (ผากระดาษ) ประมาณ 12-15 กม. น้ำตกทั้ง 2 แห่ง เป็นน้ำที่มีความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่ง

...............................................................................

น้ำตกไม้ปล้อง

เป็นน้ำตกที่พบมานานแต่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ มีทั้งหมด 5 ชั้น ลดหลั่นกันลงมาชั้นสูงสุดไม่เกิน 12 เมตร มีลักษณะคล้ายคลึงกับน้ำตกเหวนรก หรือเหวสุวัติ ความงามตลอดเส้น ทางเดินเท้าประกอบด้วยโขดหินเล็กใหญ่ และลำธารที่สวยงาม การเดินทางไปยังน้ำตกนี้เริ่มต้นที่วังตะไคร้ โดยการเดินเท้าตามเส้นทางเดินเท้าระยะทางประมาณ 24 กม. ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้มีหน่วยพิทักษ์ ขญ.9 (นางรอง) มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ด้วย

...............................................................................

น้ำตกวังเหว

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีความกว้างประมาณ 40 - 60 เมตร ในฤดูฝนน้ำมาก และไหลแรง อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ฯ ขญ.6 (ใสใหญ่) ประมาณ 17 กม. อยู่ใจกลางป่าทางด้านทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การเดินทางจะต้องใช้เวลาในการเดินทางถึง 2 วัน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการผจญภัยและพักค้างแรมในป่าเป็นอย่างยิง ตลอดเวลาการเดินทางจะพบกับพันธุ์ไม้นานาชนิด และแก่งหินที่สวยงามตามธรรมชาติ นับเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก

...............................................................................

action.gif (910 bytes) การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ไปอุทยานฯ สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง ได้แก่

 1. ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ผ่านรังสิตไปจนถึงจังหวัสระบุรี แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ เส้นทางหลวงหมายเลข 1
   ไปอำเภอมวกเหล็ก ประมาณ 35 กม. และเลี้ยวขวาอีกครั้งให้ ตรงไปก่อนถึงที่จะถึงอำเภอปากช่อง ประมาณกม.ที่ 170 แล้วเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 2029 ถนนธนรัตน์ ระยะทางประมาณ 250 กม.
 2. ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินผ่านรังสิต อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประมาณกม.ที่ 96 เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนสุวรรณศร ที่หินกอง
   ผ่านตัวอำเภอเมืองจนถึง สี่แยกเนินหอม หรือวงเวียนนเรศวร ก่อนที่จะเข้าตัวเมืองปราจีนบุรี กม.ที่155 แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนปราจีนบุรี-เขาใหญ่มาประมาณ 50 กม. เส้นทางหมายเลข 3077 ระยะทางประมาณ 210 กม.
 3. ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินไปจนถึงรังสิต แล้วให้กลับรถโดยใช้สะพานวงแหวน เข้าสู่ตัวเมือง นครนายก เส้นทางหมายเลข 33 ถนนสุวรรณศร ไปจนถึงสี่แยกเนินหอม หรือวงเวียนนเรศวร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนปราจีนบุรี-เขาใหญ่ เส้นทางหมายเลข 3077 ไปประมาณ 50 กม. ระยะทางประมาณ 160 กม.
 4. สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถประจำทางสายกรุงเทพฯ-ปราจีน โดยออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 ไปลงที่สี่แยกนเรศวร แล้วจะต้องเหมารถรับจ้างขึ้นไปยังอุทยาน
  ฯ ประมาณ 40 กม. หรืออาจจะไปลงที่ บขส. จังหวัดปราจีนบุรีแล้วให้เหมารถรับจ้างไปยังอุทยานฯ

ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานฯ มีบริการบ้านพัก ค่ายพัก และสถานที่กางเต้นท์ ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะพักค้างแรม ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. 02-579-5734, 02-579-7223

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ป้าย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ป้าย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สะพานเล็กๆ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สะพานเล็กๆ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เส้นทาง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เส้นทาง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สะพานเล็กๆ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สะพานเล็กๆ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สะพานเล็กๆ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สะพานเล็กๆ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ฤดูกาลท่องเที่ยว

ปลาย ต.ค. - ก.พ.

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --