ที่เที่ยว

แก้ไข

ตรัง สถานที่ท่องเที่ยว
 คำขวัญ
"เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง
ประการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา"