ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 761

ถ้ำลอด

ถ้ำลอด

อยู่ในบริเวณอ่าวพังงา มีหินงอก หินย้อย บนเพดาน และถ้ำสวยงามมาก


ถ้ำลอด

นั่งเรือชมบรรยากาศรอบๆ

ถ้ำลอด

นั่งเรือพายเรือ

นั่งเรือชมถ้ำลอด

ถ้ำลอด 

ถ้ำลอด

ถ้ำลอด

พายเรือแคนนู

ถ้ำลอด 

ที่เที่ยวแนะนำ