ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, พังงา

 ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา

เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่มีความประณีตสวยงาม และ เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดพังงา ปัจจุบันเป็นสินค้าของที่ระลึกประจำจังหวัด หากเดินทางไปในตัวจังหวัดพังงาสามารถซื้อดอกไม้ประดิษฐ์นี้ได้ที่สำนักงานเกษตรกร หรือที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เกษตรกรจังหวัดพังงาใน วันและเวลาราชการ โทร. (076) 412019

 ผลิตผลทางการเกษตรและอาหารทะเล

พังงามีแหล่งผลิตกะปิ จากกุ้งฝอยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่นกะปิเกาะยาว กะปิเกาะปันหยี และยังเป็นแหล่งผลิตกุ้งเสียบออกสู่ตลาดในจังหวัด ใกล้เคียง หากเดินทางผ่านจังหวัดพังงาสามารถแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองเหล่านี้ได้ที่ตลาดสด ในอำเภอเมือง ตลาดนัดตามชุมชนต่าง ๆ และตลาดสดอำเภอตะกั่วทุ่งได้ทุกวัน

 

ที่พักแนะนำ