แก้ไข

เทศกาลประเพณี, พังงา

งานประเพณีปล่อยเต่า

กำหนดวันจัดงานตรงกับเดือนมีนาคม ของทุกปี มีการจัดงาน เฉลิมฉลอง เป็นเวลา 7 วัน กิจกรรมที่สำคัญของงาน คือ การปล่อยลูกเต่าลงสู่ทะเล ที่บริเวณ หาดท้ายเหมือง


 

ที่พักแนะนำ