ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,475

เกาะคอเขา

เกาะคอเขา

เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ เช่น เกาะระ บางแห่งก็เป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับชายฝั่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางชายทะเลแถบอันดามันที่นิยมอีกแห่งหนึ่ง สภาพบนเกาะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ บนหาดร่มรื่นด้วยแนวต้นสนและต้นมะพร้าว มีหาดทรายขาวสะอาดยาวหลายกิโลเมตร สามารถว่ายน้ำบริเวณชายหาดได้

ภาพมุมสูง เกาะคอเขา

ภาพมุมสูง เกาะคอเขา

ภาพมุมสูง เกาะคอเขา

ภาพมุมสูง เกาะคอเขา

ภาพมุมสูง เกาะคอเขา

ภาพมุมสูง เกาะคอเขา

ที่เที่ยวแนะนำ