ประวัติ

แก้ไข

ประวัติและอาณาเขต, พังงา

"แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก"

action.gif (910 bytes) การปกครอง

จังหวัดพังงาแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ อำเภอเมืองพังงา อำเภอคุระบุรี อำเภอทับปุด อำเภอกะปง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเกาะยาว

 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

 

action.gif (910 bytes) อาณาเขตcoral5.jpg (5015 bytes)

 

ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน

ที่พักแนะนำ