ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 629

แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน

 

หมู่เกาะสิมิลัน แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน

หินใบเรือ เกาะเมี่ยง SML.002

วันแรกของการเดินทาง

08:30  ลูกทัวร์พร้อมกันที่ท่าเรือทับละมุอันดามันทัวร์  บริการเครื่องดื่ม ชา,กาแฟ และรับอุปกรณ์

08:30  เดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลัน ด้วยเรือ Speed Boat

10:00  ลงเล่นน้ำชมฝูงปลาโต ๆ บริเวณเกาะ 9 (เกาะบางู)

11:00  ชมหินเรือใบและรองเท้าบู๊ท (สัญลักษณ์สิมิลัน)  ที่เกาะ 8 (เกาะสิมิลัน) พักผ่อนบนชายหาดอันขาวละเอียดดุจนมผง  เล่นน้ำ ชมปลาข้าง ๆ เกาะ สู่จุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

12:00  บริการอาหารกลางวัน

13:00 เดินทางสู่เกาะ 7 (เกาะปายู)  ลงเล่นน้ำ ชมปลา ปะการัง

14:00 เดินทางสู่เกาะ 4 (เกาะเมียง) เก็บสัมภาระเข้าที่พัก  ชมทัศนียภาพอันอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้  เยี่ยมชมที่ทำการอุทยาน สู่หาดเล็ก พักผ่อนตามอัธยาศัย  ลงเล่นน้ำ ดูปลา ชมปะการัง

18:00 บริการอาหารเย็น  ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม

20:00 ชมปูไก่  และค้นหาที่มาของชื่อ "ปูไก่"

น้ำทะเลใส ที่เกาะสี่

วันที่สองของการเดินทาง

07:30  บริการอาหารเช้า

09:00  เดินทางออกจากเกาะ 4  เพื่อไปเล่นน้ำดูปลา ชมปะการัง โดยเรือของอุทยาน (1-2 จุด)

12:00 บริการอาหารกลางวัน  พักผ่อนตามอัธยาศัย

13:00 เดินทางออกจากเกาะ 4  เพื่อไปเล่นน้ำดูปลา ชมปะการัง โดยเรือของอุทยาน (1-2 จุด)

18:00 บริการอาหารเย็น ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม

อาทิตย์ขึ้นที่เกาะแปด

 

 วันที่สามของการเดินทาง

07:30  บริการอาหารเช้า 

09:00   ชมทัศนียภาพของ เกาะสิมิลัน โดยรวม  บริเวณลานข้าหลวงเพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

12:00   บริการอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

15:00   เดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ

16:30  ถึงท่าเรือ ส่งคืนอุปกรณ์

**ระยะเวลาเรือวิ่ง 1.15-1.30 ชม**

โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศเพื่อความเหมาะสม

 

ชมวิวที่เกาะแปด

 

 

ที่เที่ยวแนะนำ