ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 55

ศาลหลักเมืองพังงา

ศาลหลักเมืองพังงา ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน เป็นศิลปะแบบผสม ความกว้างยาวของฐานศาลหลักเมือง 16X16 เมตร ตั้งฐานสูงจากลานทักษิณจนถึงยอดปรางค์ สูง 17.99 เมตร ตั้งฐานเป็นฐานศิลปศรีวิชัย ความสูงจากลานทักษิณจนถึงพื้นอาคารสูง 1.60 เมตร เป็นแบบจตุรมุข ซึ่งแต่ละมุขมีบันไดจากฐานทักษิณจนถึงลานพื้นทั้ง 4 ด้าน และลานพื้นอาคารกับพื้นบันไดปูด้วยหินอ่อน ตัวอาคารเป็นอาคารจตุรมุข เป็นศิลปกรุงรัตนโกสินทร์ โดยแต่ละมุขจะยื่นออกมาแต่ละทิศ หลังคาโค้งมุงด้วยกระเบื้องลูกฟูกปูนปั้น ทรงปราสาทศิลปขอมตามคติ “เทวราช”เหนือหลังคาส่วนกลางอาคาร สร้างยอดปรางค์องค์ ซึ่งเป็นยอดประธาน เหนือหลังคาส่วนที่มุขยืนสร้างยอดปรางค์เป็นองค์บริวาร หรือปรางค์ทิศลักษณะองค์ปรางเป็นศิลปลพบุรี เรียบว่า “เบญจปรางค์”

ที่เที่ยวแนะนำ