ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 385

อ่าวล้าน

เป็นหาดทรายสวยงาม ลงเล่นน้ำได้ ทิศเหนือของแหลมเป็นหน้าผาชันลึก น้ำลึก การเดินทาง ทางเรือเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุด ส่วน ทางบกจะเดินทางไม่สะดวก

 

ที่เที่ยวแนะนำ