ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 557

วัดราษฎร์อุปถัมภ์

อยู่ตำบลบางเหรียง ห่างจากที่ว่าการอำเภอทับปุด ถนนเพชรเกษม 11 กม. เป็นวัดที่มีภูเขาล้อมรอบสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ใหญ่ ในวัดมีถาวรวัตถุทางธรรมที่สำคัญ คือพระธาตุเจดีย์เทพนิมิต อยู่บนยอดเขาล้าน เป็นเจดีย์รูประฆังคว่ำ มีฐานโดยรอบ

ที่เที่ยวแนะนำ