ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,140

เกาะปันหยี

เกาะปันหยี

แนะนำ ที่พักภูเก็ต

เกาะปันหยี เป็นเกาะเล็กๆ มีที่ราบประมาณ 1 ไร่ มีบ้านเรือนประมาณ 200 หลังคาเรือนประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นชาวประมง ขายของที่ระลึก และขายอาหารให้แก่นักท่องเที่ยว มีโรงเรียนประชาบาลแห่งหนึ่งชื่อ โรงเรียนบ้านเกาะปันหยี ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม


เขาด้านหลังเกาะปันหยี


มุมสูงจากด้านบน

พังงา เกาะปันหยึ

บรรยากาศแบบนี้เย็นสบายมาก

มองเห็นบ้าน

วิวภูเขาด้านหลัง

บรรยากาศเกาะปันหยี

วิวนั่งเรือ

นั่งเรือชมเกาะปันหยี

บรรยกาศใช้ไดมากเลยทีเดียว

นั่งเรือน้ำทะเลไม่แรงมาก

มาเกาะปันหยีไม่ผิดหวัง ต้องกลับมาอีก

จุดจอดเรือ

เรือประมงชาวบ้าน

พังงา เกาะปันหยึ 

ป้ายยินดีต้อนรับเกาะปันหยี

ชาวบ้านบนเกาะปันหยี

สนามฟุตบอลบนเกาะปันหยี

สนามฟุตบอลบนทะเล

สนามฟุตบอล

สนามฟุตบอลบนทะเล

ร้านขายน้ำพริกกุ้งเสียบ

ร้านขายของฝาก

 
ที่เที่ยวแนะนำ