ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 607

โละปาแรด

โละปาแรด

เป็นหาดทรายร่มรื่นไปด้วยสวนมะพร้าว หาดทรายขาวละเอียดเป็นแนวยาวเหยียด ทางเหนือของอ่าวมีแหลมประกอบด้วยโขดหินสวยงาม ลงเล่นน้ำทะเลได้


หน้าชายหาด

มองเห็นวิวเกาะยาวใหญ่

มองเห็นวิวเกาะแต่ไกล

ที่เที่ยวแนะนำ