ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 669

บ่อน้ำพุร้อนบ้านดาล

อยู่ตำบลนาเตยริมฝั่งทะเลอันดามัน หากเดินทางจากภูเก็ตผ่านสี่แยกตำบลโคกกลอย ตรงไปประมาณ หลักกม.ที่ 6 จะเห็นทางเข้าข้างโรงเรียนบ้านบ่อดาล เข้าไปประมาณ 3 กม. น้ำพุร้อนเป็นน้ำแร่จากธรรมชาติ

ที่เที่ยวแนะนำ