ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,027

หาดบางสัก

หาดบางสัก

อยู่ในท้องที่ตำบลบางม่วง ริมถนนสายเพชรเกษมช่วงท้ายเหมือง-ตะกั่วป่า กม.ที่ 76-77 มีทาง แยกซ้ายมือเข้าไป 100 เมตร ชายหาดบางสักมีหาดทรายขาวสะอาดยาวขนานกับทิวสนร่มรื่น มีที่พัก และร้านอาหารเปิดบริการแก่นักท่องเที่ยว

ภาพมุมสูงหาดบางสัก

ภาพมุมสูงหาดบางสัก

ภาพมุมสูงหาดบางสัก

ภาพมุมสูงหาดบางสัก

ภาพมุมสูงหาดบางสัก

ภาพมุมสูงหาดบางสัก

ภาพมุมสูงหาดบางสัก

ภาพมุมสูงหาดบางสัก

หาดชายหาด หาดบางสัก

หาดชายหาด หาดบางสัก

หาดชายหาด หาดบางสักดบางสัก

หาดชายหาด หาดบางสักดบางสัก

หาดชายหาด หาดบางสัก

หาดชายหาด หาดบางสัก

หาดชายหาด หาดบางสัก

หาดชายหาด หาดบางสัก

หาดชายหาด หาดบางสัก

หาดชายหาด หาดบางสัก

หาดชายหาด หาดบางสัก

หาดชายหาด หาดบางสัก

หาดชายหาด หาดบางสัก

หาดชายหาด หาดบางสัก

ที่เที่ยวแนะนำ