ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 904

น้ำตกโตนช่องฟ้า

น้ำตกโตนช่องฟ้า เหมาะสำหรับนักนิยมธรรมชาติที่ต้องการท่องเที่ยวในแบบการผจญภัย เป็นน้ำตกในผืนป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ ภายในเขต อช. เขาหลักลำรู่ สสามารถเปิดป่า ดูนก และกางเต็นท์พักแรมได้ 

ที่เที่ยวแนะนำ