ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 336

เกาะไข่

เป็นเกาะเล็ก ๆ 2 เกาะ เรียกว่า เกาะไข่นอก เกาะไข่ มีหาดทรายและก้อนหินสวยงาม รอบ ๆ เกาะมี ปะการัง การเดินทาง ไปเกาะไข่นี้สามารถเดินทางจากเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ตได้ ซึ่งใช้เวลาเพียง 35 นาที

ที่เที่ยวแนะนำ