ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 764

อ่าวคลองสน

อ่าวคลองสน

หาดทรายขาวสะอาดร่มรื่นไปด้วยทิวสน ทางด้านซ้ายมือมีโขดหินและก้อนหินเล็กๆ หลากสีสวยงาม ที่อ่าวนี้เล่นน้ำทะเลได้ และสามารถชมปะการังได้


อ่าวคลองสน

หน้าชายหาด

น้ำทะเลน่าเล่นมาก

ด้านนี้จะมีหิน

ฝากนี้ควรระมัดระวังอาจจะเป็นอันตรายได้

ที่เที่ยวแนะนำ