ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 752

ตลาดริมน้ำตะกั่วป่า

ตลาดริมน้ำตะกั่วป่า

ตลาดริมน้ำตะกั่วป่านั้น ได้เปิดให้บริการเป็นตลาดน้ำ ให้บริการทุกวันเสาร์ เวลา 15.00-20.00 น. มีการเปิดจำหน่ายสินค้า ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สินค้าโอทอป ของดีเมืองตะกั่วป่า มีร้านค้าที่มาร่วมจำหน่าย จำนวน 185 ราย โดยเน้นให้คนในชุมชนมรสถานที่จำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวทางน้ำ ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำตะกั่วป่าและชุมชนใกล้เคียง

ภาพมุมสูง ตลาดริมน้ำตะกั่วป่า

ภาพมุมสูง ตลาดริมน้ำตะกั่วป่า

ภาพมุมสูง ตลาดริมน้ำตะกั่วป่า

ภาพมุมสูง ตลาดริมน้ำตะกั่วป่า

ภาพมุมสูง ตลาดริมน้ำตะกั่วป่า

ภาพมุมสูง ตลาดริมน้ำตะกั่วป่า

ซุ้มทางเดินเข้า

ซุ้มทางเดินเข้า

รุูป

รุูป

ตลาดเริ่มค่อยๆตั้งของ

ตลาดเริ่มค่อยๆตั้งของ

บรรยากาศริมน้ำ

บรรยากาศริมน้ำ

ร้านขางของ

ร้านขางของ

บรรยากาศเงียบสงบ

บรรยากาศเงียบสงบ

ตลาดเริ่มวายแล้ว

ตลาดเริ่มวายแล้ว

ป้ายริมน้ำตะกั่วป่า

ป้ายริมน้ำตะกั่วป่า

ร้่านขายผัก

ร้่านขายผัก

ศาลา ภาพมุมสูง ตลาดริมน้ำตะกั่วป่า

ศาลา ภาพมุมสูง ตลาดริมน้ำตะกั่วป่า

ที่เที่ยวแนะนำ