ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,637

สะพานเหล็กบุญสูง

สะพานเหล็กบุญสูง

สะพานเหล็กบุญสูง ตั้งอยู่ที่บ้านโคกขนุน ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สะพานแห่งนี้มีความยาวประมาณ 200 เมตร ตามประวัติบอกว่าบริษัท จุติ บุญสูง โคกขนุน จำกัด สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2511 จากเหล็กเรือขุดแร่ เพื่อให้ความสะดวกแก่คนงานและประชาชน ก่อนที่จะหยุดกิจการไป สังเกตให้ดี ๆ บริเวณโดยรอบสะพาน ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม และกลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองขุดแร่ตะกั่วป่า

สะพานเหล็กบุญสูง

สะพานเหล็กบุญสูง

บรรยากาศดีมาก สะพานเหล็กบุญสูง

บรรยากาศดีมาก สะพานเหล็กบุญสูง

ภาพมุมสูง สะพานเหล็กบุญสูง

ภาพมุมสูง สะพานเหล็กบุญสูง

ภาพมุมสูง สะพานเหล็กบุญสูง

ภาพมุมสูง สะพานเหล็กบุญสูง

ภาพมุมสูง สะพานเหล็กบุญสูง

ภาพมุมสูง สะพานเหล็กบุญสูง

ป้ายพานเหล็ก

ป้ายพานเหล็ก

ป้ายประวัติ สะพานเหล็กบุญสูง

ป้ายประวัติ สะพานเหล็กบุญสูง

สะพานเหล็กบุญสูง

สะพานเหล็กบุญสูง

ถ่ายภาพกับป้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ถ่ายภาพกับป้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษ

สะพานเหล็กบุญสูง

สะพานเหล็กบุญสูง

สะพานเหล็กบุญสูง

สะพานเหล็กบุญสูง

ที่เที่ยวแนะนำ