ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 327

รวมภาพ หมู่เกาะสิมิลัน

Photos taken
on 30 Dec 2543 - 2 Jan 2544

  
   
เกาะหก แหล่งดำน้ำ ท่าเรือทับละมุ

 

     

 

    หมู่เกาะสิมิลัน อยู่ในเขตจังหวัดพังงา เป็นหมู่เกาะเก้าเกาะกลางทะเลลึก ที่วางตัวเรียงรายตามแนวยาวเหนือ- ใต้ มีความสวยงามสุดยอด ทั้งเหนือผิวน้ำและใต้ท้องทะเล แนวปะการังของสิมิลันแผ่กระจายหลากหลายและหนา แน่น โดยเฉพาะทางทิศตะวันออก มีจุดดำน้ำตื้นและน้ำลึกที่น่าสนใจมากมาย แต่ละจุดมีความสวยงาม น้ำทะเลใส สะอาดและมีลักษณะเฉพาะใต้ทะเลที่สวยงามแตกต่างกัน มีภูมิประเทศที่สามารถจอดเรือ หลบลม และเลือกแหล่ง ดำน้ำได้ จากคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมเหล่านี้เองที่ทำให้หมู่เกาะสิมิลันมีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งดำน้ำลึกที่มี คุณภาพสูงสุดของประเทศไทย

     อยู่ตำบลเกาะพระทอง ครอบคลุมพื้นที่ 80,000 ไร่ ประกาศเป็นเขตอุทยานฯ เมื่อ 1 กันยายน พ.ศ. 2525 คำว่า “สิมิลัน” เป็นภาษายาวี หรือ มลายู แปลว่า เก้า หรือ หมู่เกาะเก้า หมู่เกาะสิมิลันเป็นหมู่เกาะเล็ก ๆ ในทะเลอันดามัน มีทั้งหมด 9 เกาะ เรียงลำดับจากเหนือมาใต้ ได้แก่ เกาะหูยง เกาะปายัง เกาะปาหยัน เกาะเมี่ยง (มี 2 เกาะติดกัน) เกาะปายู เกาะหัวกระโหลก ( เกาะบอน) เกาะสิมิลัน และเกาะบางู ที่ทำการอุทยานฯ อยู่ที่เกาะเมี่ยงเพราะเป็นเกาะที่มีน้ำจืด หมู่เกาะเหล่านี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความงามทั้งบนบกและใต้น้ำที่ยังคงความสมบูรณ์ของท้องทะเล สามารถดำน้ำได้ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก มีปะการังที่มีสีสันสวยงามหลากชนิด ปลาหลากสีสันและหายาก เช่น กระเบนราหู ปลาวาฬ ปลาโลมา ปลาไหลมอนเร่ ปลาการ์ตูน ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุด ส่วนเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน เป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีคลื่นลมแรงเป็นอันตรายต่อการเดินเรือและทางอุทยานฯ จะประกาศปิดเกาะในเดือนพฤษภาคมเพื่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติทุกปี 

 
ที่เที่ยวแนะนำ