ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,996

ทัวร์สิมิลัน 1 วัน

สิมิลัน หินรูปใบเรือ ดูปะการัง SML.111
(แพ็คเกจทัวร์ เช้าไป – เย็นกลับ)

เก็บฝันวันสวย ความสุขที่คุณใฝ่ฝัน สัมผัสได้ ด้วยอ้อมกอด อันดามัน หมู่เกาะสิมิลัน หาดทรายขาวนุ่ม ชมปะการัง ที่สวยงาม ฝูงปลาหลากสี ณ จุดชมทัศนียภาพ บนหินรูปใบเรือ พื้นน้ำใสดั่งมรกต

08:00 ลูกทัวร์พร้อมกันที่ท่าเรือทับละมุอันดามันทัวร์ บริการเครื่องดื่มชา,กาแฟ และรับอุปกรณ์

08:30 เดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลันด้วยเรือ Speed Boat

10:00 ลงเล่นน้ำชมฝูงปลาโต ๆ บริเวณเกาะ 9 (เกาะบางู)

11:00 ชมหินเรือใบและรองเท้าบู๊ท (สัญลักษณ์สิมิลัน) ที่เกา 8 เกาะสิมิลัน พักผ่อนบนชายหาด  อันขาวละเอียดดุจนมผง เล่นน้ำ ชมปลาข้าง ๆ เกาะ สู่จุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

12:00 บริการอาหารกลางวัน

13:00 เดินทางสู่เกาะ 7 (เกาะปายู) ลงเล่นน้ำ ชมปลา ปะการัง

14:00 เดินทางสู่เกาะ 4 (เกาะเมียง) ชมทัศนียภาพอันอุดมสมบูรณ์ของ ป่าไม้  เยี่ยมชมที่ทำการอุทยาน สู่หาดเล็ก พักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย ลงเล่นน้ำ ชมปลา ปะการัง 

15:00 เดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ 

16:00 ถึงท่าเรือ ส่งคืนอุปกรณ์

**หมายเหตุ : ระยะเวลาเรือวิ่ง 1.15-1.30 ชม** 

โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศเพื่อความเหมาะสม

 น้ำใส + ทะเลสวย ที่เกาะสี่เกาะแปด สัญญลักษณ์ สิมิลัน

 

ที่เที่ยวแนะนำ