ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,900

ท่าเรือทับละมุ

ท่าเรือทับละมุ

ท่าเรือทับละมุ นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือซึ่งเป็นเรือประมงดัดแปลงให้มีความพร้อมสำหรับเป็นเรือนำเที่ยวได้ในราคา 8,000-15,000 บาท/ลำ/วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ บนเรือจะมีเสื้อชูชีพ พร้อมบริการเรือหางยาวขึ้นฝั่ง

เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้กับหมู่เกาะสิมิลันมากที่สุด ระยะทางประมาณ 76 กม. 


ท่าเรือทับละมุ

จุดขึ้นเรือ

ท่าเรือทับละมุ

เรือได้ออกจากท่าเรือ

ที่เที่ยวแนะนำ