ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 666

อ่าวทราย

อยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะยาวใหญ่ เป็นหาดทรายขาวละเอียด มีโขนหินที่สวยงาม และสามารถเล่นน้ำได้

 

ที่เที่ยวแนะนำ