ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 498

เกาะพนัก

ตั้งอยู่กึงกลางระหว่างฝั่งพังงา (แถวๆ จุดชมวิวเสม็ดนาชี) และ เกาะยาว เป็นเกาะที่อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพังงา เป็นเขาหินปูนสูงชัน ภายในเกาะมีถ้ำ ป่าโกงกาง นักท่องเที่ยวนิยมพายเรือคายักเที่ยวชมในเวิ้งอ่าวรอบๆและภายในเกาะ 

เกาะพนัก นับได้ว่าเป็นเกาะที่มีความสวยงามแปลกตา มีถ้ำหินงอก หินย้อย และมีแอ่งน้ำตกขนาดเล็กเป็น ชั้น ๆ ลดหลั่นกันอยู่ในถ้ำด้วย

การเดินทาง

หากจะพายเรือเข้าไปในถ้ำในตัวเกาะ ต้องศึกษาเรื่องน้ำขึ้นน้ำลง ให้ดีก่อนด้วย

ที่เที่ยวแนะนำ